Egtved pigen
Grundejerforeningen forestår vedligeholdelse og drift af fællesanlæg og fællesarealer i de lokalplanområder, som foreningen omfatter, og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, se kontaktlysninger her.

 

Al information publiceres pr. 15.maj 2024 udelukkende på vores facebookgruppe!

 

De fire haver på Facebook - klik her!